niedziela, 14 sierpnia 2011

Opakowanie pop

Na pewne przewartościowanie dokonujące się w popkulturze, a wiążące się z szatą graficzną książki, zwraca uwagę Zygmunt Bauman. Związane jest ono właśnie z przywiązywaniem większej wagi do estetyki produktów, w tym także książek, niż niegdyś. Konsument nastawiony na przeżywanie coraz to nowych wrażeń podąża za przedmiotami, które dostarczają mu wrażeń estetycznych. Bauman mówi, że etyka pracy została zastąpiona estetyką konsumpcji. Człowiek w epoce konsumpcjonizmu poszukuje nowych wrażeń estetycznych, a wydawcy i autorzy książek doskonale to wykorzystują. W tym momencie trzeba także wspomnieć, że szata graficzna stworzona przez artystów plastyków i edytorów z pomocą pracowników drukarni jest przejawem i elementem tworzącym kulturę książki. Dążenie do tego, by książka była przedmiotem pięknym kształtuje stosunek czytelników do niej oraz przekonanie o należnym książce szacunku. Kreując książkę na modny dodatek w formie gadżetu elektronicznego, bardzo ładny przedmiot w formie kodeksu, a spychając trochę na margines jej treść (choć nie jest to regułą, raczej wyjątkiem) zapewniają dalszy żywot książce w ludzkiej świadomości.

Skywalker. Odrodzenie - słownik ilustrowany

Są takie publikacje, które skierowane typowo do fanów, nie trafiają do masowego odbiorcy. I tak właśnie jest w przypadku  Star Wars: The...